Nykyteatteri Vera Audentia


Nykyteatteri Vera Audentia on Oulussa toimiva monitaiteellinen työryhmä. Toiminta käynnistyi keväällä 2017, neljän taiteenalan ammattilaisen ideoimana. Työryhmä tuottaa nykyteatteriteoksia, tilateoksia, esitystaidetta ja työpajoja Pohjois- Pohjanmaan alueella ja edustaa nimenomaan taiteenvälistä vastavuoroisuutta eri toimialojen kentällä.

Vera Audentia on latinaa ja tarkoittaa aidosti rohkeaa. Työryhmälle aito rohkeus kuvaa rohkeutta uskoa omaan luovuuteen ja taiteeseen, sekä uskallusta ilmaista rehellisiä ajatuksia ja tunteita taiteessaan. Nykyteatteri Vera Audentia elää ammatillista identiteettiään, joten se pysyy prosessissa jatkuvasti. Se tukee taiteilijoitaan filosofiseksi, yhteiskunnallisesti kantaaottavaksi ja reflektoiviksi taiteilijoiksi. Työryhmää täydennetään näin ollen produktiokohtaisesti.

                                                               https://vera-audentia.webnode.fi/