Mielen ja kehon taideterapia palvelut

Taideterapiaa voi saada ryhmä- pari tai yksilöterapiana. Ryhmät ovat pienryhmiä, joissa minimi osallistujamäärä on viisi ja maksimi kahdeksan osallistujaa, kuitenkin ryhmästä riippuen. Voit myös koota oman ryhmäsi, tulla puolisosi tai teini-ikäisen lapsesi kanssa kahden. Taideterapian avulla voit kehittää tunteista puhumista sekä vuorovaikutusta.

Kaikissa ryhmissä osallistujat ovat tasavertaisia keskenään ja he toimivat niin tuettavina kuin toistensa tukijoina. Tärkeää on tulla kuuluksi ja ymmärretyksi. Ryhmissä on vaitiolovelvollisuus, joka koskee jokaista ryhmänjäsentä.

Taideterapia on tarkoitettu täydentäviksi hoidoiksi, ei korvaamaan lääketieteellistä hoitoa. Jos sinulla on lääkärin hoitoa vaativa sairaus tai mielenterveysdiagnoosi, ovat ne este tulla taideterapiaan.

Tunnetaideterapia-ryhmä

PILOTTIJAKSO -20% JOKA KUUKAUDEN HINNASTA!!

Tunnetaideterapia antaa mahdollisuuden tutustua
tunteisiimme, tunneperimäämme ja niiden myötä oivaltamaan asioita. Tunnetaideterapian avulla voimme löytää merkityksiä itsestämme ja elämästämme. Voimme tutustua omaan itseemme ja tutustua omiin toimintamalleihimme.

Tunnetaideterapiassa maalataan omia tunteita ja kehosta nousseita tuntemuksia. Värit kertovat tunteista ja värien merkitykset ovat jokaiselle omansa. Tunteita ei tarvitse paeta tai peitellä. Kurssille tultaessa ei tarvitse osata maalata tai piirtää, sillä lopputulos ei ole tärkein vaan itse prosessi. Tapaamiset ovat kerran viikossa ja kestävät noin 90- 120min minuuttia kerta. Ilmoittautuminen on sitova. Vertaistukiryhmässä on vaitiolovelvollisuus, joka koskee jokaista ryhmän jäsentä.

Asiakassuhteen kesto: Syys- huhtikuuhun (joulukuu maksuton ja tapaamaton kuukausi)

Tapaamiskerrat: kerran viikossa (ei loma-aikoina)

Hinta: 99€/kk (sis. alv 24%) NYT -20% = 79e/kk

Yksilö tunnetaideterapia

PILOTTIJAKSO -10% HINNASTA!!

Taideterapiaan voi tulla kuka tahansa, joka kokee halua ja tarvetta työstää omaa minuuttaan ja tunteitaan. Taideterapiasta voi saada tukea vaikeaan elämäntilanteeseen tai omaan mielen tasapainon löytämiseen. Muun muassa luovalla kuvallisella tai liikkeellisellä ilmaisulla voi purkaa ja käsitellä asioita, joita voi olla vaikeata sanallisesti ilmaista. Taideterapiassa maalataan omia tunteita ja kehosta nousseita tuntemuksia. Värit kertovat tunteistamme ja värien merkitykset ovat jokaiselle omansa. Taideterapiassa ei tarvitse osata maalata, piirtää tai tanssia, sillä lopputulos ei ole tärkein vaan itse prosessi.

Maksu suoritetaan aina tapaamiskerrasta, 60min/kerta
Hinta: 60€ (sis. alv 24%) NYT -10%= 54e

Tutkiva mielen ja kehon taideterapeuttinen ryhmä

PILOTTIJAKSO -20% JOKA KUUKAUDEN HINNASTA!!

Kurssilla tutustutaan omaan henkilökohtaiseen mielen ja kehon liikkeeseen. Opettelemme kuuntelemaan omaa sisäistä puhetta ja sen tuomia viestejä. Vahvistamme omaa minäkuvaa ja identiteettiä. Jokaisen elämän polulta löytyy haasteita, joten tutkimme kuinka ne ovat vaikuttaneet meihin ihmisenä. Metodeina kurssilla käytetään kuvataidetta, värejä, psykofyysistä työskentelyä, tanssia sekä mindfulness- harjoitteita. Kurssille tultaessa ei tarvitse osata maalata, piirtää tai tanssia, sillä lopputulos ei ole tärkein, vaan itse prosessi. Tapaamiset ovat kerran viikossa ja kestää noin 90 minuuttia kerta. Minimi osallistujamäärä on viisi ja maksimi kahdeksan osallistujaa. Vertaistukiryhmässä on vaitiolovelvollisuus, joka koskee jokaista ryhmän jäsentä.

Asiakassuhteen kesto: Syys- huhtikuuhun (joulukuu maksuton ja tapaamaton kuukausi)

Tapaamiskerrat: Kerran viikossa (ei loma-aikoina)

Hinta: 99€/kk (sis. alv 24%) NYT -20% = 79e/kk

Kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ryhmä ylipainoisille


PILOTTIJAKSO -40% JOKA KUUKAUDEN HINNASTA!!

Pienryhmään osallistuu 6-8 asiakasta. Vertaistuen tarkoitus on saavuttaa asiakkaan tavoitteet samanlaisen haasteen kanssa painivien ihmisten kanssa. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vertaistukipienryhmän työmenetelmät ovat taideterapeuttiset menetelmät, mindfulness, psykofyysinen työskentely, ruokavalio- ja kunto-ohjelmasuunnitelma. Tapaamiskerrat painottuvat
keskusteluun ja taideterapeuttiseen työhön, jolloin kartoitamme ruokavalion ja kunto-ohjemassa pysymisen. Tapaamiset ovat kerran viikossa ja kestävät noin 90-120minuuttia kerta. Ilmoittautuminen on sitova. Vertaistukiryhmässä on vaitiolovelvollisuus, joka koskee jokaista ryhmän jäsentä.

Asiakassuhteen kesto: Syys- huhtikuuhun (joulukuu maksuton ja tapaamaton kuukausi)

Tapaamiskerrat: Kerran viikossa (ei loma-aikoina)

Hinta: 250€/kk (sis. alv 24%) NYT -40% = 150e/kk

Kokonaisvaltainen elämäntapamuutos paketti yksilölle

PILOTTIJAKSO -30% JOKA KUUKAUDEN HINNASTA!!

Kokonaisvaltaisessa hyvinvoinninpaketissa opetellaan asiakkaan kanssa yhdessä kuuntelemaan kehoa ja mieltä kokonaisvaltaisesti. Keho antaa jatkuvasti meille erilaisia merkkejä sen tasapainosta. Kokonaisvaltaisessa paketissa otetaan huomioon asiakkaan arkirytmi, liikunta, ruokavalio, unirytmi ja mielen henkinen hyvinvointi.
Kokonaisvaltainen hyvinvoinninpaketti tukee henkistä ja fyysistä puolta. Paketin sisältö voi olla terapia painotteinen tai valmennus painotteinen, asiakaan omat tarpeet määräävät kokonaisvaltaisen hyvinvoinninpaketin sisällön.

Paketit sisältävät

• alkuhaastattelu• sovitut tapaamiskerrat • puhelin-ja sähköpostineuvonta• harjoitteluohjelma ja -neuvonta• ravinto-ohjelma ja -neuvonta


Valmennussuhteen kesto: Syys- huhtikuuhun (joulukuu maksuton ja tapaamaton kuukausi )

Valmentajan kanssa yhteiset harjoitukset: Kerran viikossa (ei loma-aikoina)

Hinta: 299€/kk (sis. alv 24%) NYT -30% = 209e/kk

Ilmoittautuminen palveluun

                                 Sähköposti: omavalmentaja@hotmail.fi Puhelimitse: 040 53 63 877